Què és un Operador econòmic autoritzat?

5 d'octubre de 2023 By adminmetacom

Què és un Operador econòmic autoritzat?

L’operador econòmic autoritzat és una figura clau per a poder gestionar correctament l’exportació i importació de mercaderies que han de passar per la inspecció de duanes i les seves possibles restriccions.Comptar amb una empresa que disposi de la certificació d’operador econòmic autoritzat, com és el cas de Gecotex, és un aspecte a tenir en compte a l’hora de realitzar qualsevol tipus d’operació de transport de mercaderies.Aquest operador és qui s’ocuparà de dur a terme tots els tràmits regulats per la legislació duanera de manera 100% fiable.

Qui pot ser OEA i quins són els requisits?

Poden ser-ho companyies que intervenen en la cadena de subministrament internacional, amb activitats regulades i que estiguin establerts a la Unió Europea.

Requisits:

 • Tenir un historial de compliment amb tots els requisits fiscals i duaners i no tenir cap antecedent per delicte econòmic.
 • Posseir un alt nivell de control de les nostres operacions i del flux de mercaderia amb un adequat sistema de gestió de registre comercial i de transport.
 • Solvència financera demostrada.
 • Tenir un nivell adequat de qualificació o competència professional relacionat amb l’activitat que exercim.
 • Posseir un adequat nivell de seguretat i protecció.

 

agencies aduanes barcelona

Els avantatges per als transitaris, empreses i clients

 •  Agilitat i accessos més senzills en la duana
 •  Reducció en els controls documentals i físics (menor número)
 •  Tenir prioritat en els controls que s’exigeixen.
 •  Despatx centralitzat nacional d’exportació i importació.
 •  Grans facilitats a acollir-se a procediments duaners.
 •  Menors dades en les declaracions sumàries tant d’entrada com de sortida.

Operador econòmic autoritzat des de 2010

Gecotex és una Agència de Duanes que posseeix aquest certificat exclusiu de ser un Operador Econòmic Autoritzat. Ser OEA els permet agilitzar i tenir prioritats en els processos burocràtics duaners.

Gràcies al segell OEA, els clients gaudeixen d’avantatges exclusius en l’agilitació dels tràmits i documentació.