Descobreix SATE, el millor aillament per un habitatge

11 d'octubre de 2023 By adminmetacom

Descobreix SATE, el millor aillament per un habitatge

A Espanya, el 82% dels edificis són ineficients energèticament. És a dir, 4 de cada 5 habitatges aconsegueix el confort tèrmic utilitzant més recursos dels necessaris. L’aïllament tèrmic d’un habitatge és un aspecte fonamental no sols per a millorar el confort, sinó també per a estalviar el consum d’energia.

En general, es tracta d’una obra important en la qual per a fer-ho bé s’ha d’aïllar la superfície exterior. Aïllar la façana d’un habitatge des de l’exterior és la millor opció, ja que revesteix de manera homogènia tota la façana i evita els ponts tèrmics. D’aquesta manera, s’aprofita tota la inèrcia tèrmica de l’edifici per a mantenir les temperatures estables. En conseqüència, s’obté també una reducció en el consum d’energia.

Existeixen diverses raons per les quals un edifici és ineficient des del punt de vista energètic. Entre les més comunes es troba la manca d’un aïllament tèrmic exterior adequat i l’afectació d’enormes ponts tèrmics. Durant l’hivern, l’aire fred sol filtrar-se per diferents vies cap a l’interior. I, el sol de l’estiu escalfa la fulla exterior de la façana i pot afectar també la fulla interna. A conseqüència de no estar ben aïllada, la temperatura interior de l’habitatge augmenta. Per a prevenir aquestes situacions, recomanem utilitzar el sistema SATE tant en projecte d’obra nova com en la rehabilitació de façanes.

Què és el SATE?

El sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) es tracta d’una capa aïllant que es col·loca en l’exterior d’un edifici. La seva instal·lació consisteix a col·locar un material aïllant adherit al mur, mitjançant adhesius i fixació mecànica. A més, està protegit per un revestiment de morter acrílic o mineral amb una gran varietat de colors o aplacat. S’utilitza principalment per a l’aïllament tèrmic i acústic de les façanes d’una construcció i és capaç de reduir fins a un 70% la despesa energètica.

Avantatges d’instal·lar un sistema SATE en un habitatge

El sistema SATE és una solució fàcil i econòmica per a rehabilitar façanes i ofereix múltiples avantatges.

 • Disminució del consum energètic de l’edifici i estalvi econòmic.
 • Eliminació o minimització dels ponts tèrmics de l’edifici.
 • Millora el confort tèrmic i acústic de l’habitatge.
 • Reducció del risc de condensacions, floridures i fongs que danyen la façana.
 • Contribució al manteniment de la façana.
 • Es manté la superfície útil de l’habitatge, és a dir, no es redueix l’espai habitable.
 • Respectuós amb el medi ambient.
 • Instal·lació ràpida i econòmica, ja que el cost del SATE és entre un 30% i un 50% més baix que altres mètodes.

Components del Sistema SATE

El sistema SATE està compost per diverses capes i accessoris que donen per resultat un sistema complet.

És important ressenyar, la importància de la necessitat de realitzar una aplicació per una empresa homologada i especialista en aquest Sistema, per a evitar patologies i defectes en la posada en obra del sistema que depurin en patologies futures en l’estat de les façanes.

Els components que conformen el SATE podem resumir-los en les següents capes:

 • Morter adhesiu pels panells aïllants tèrmics.
 • Col·locació de panell aïllant.
 • Fixació mecànica dels panells aïllants.
 • Col·locació de perfilaria auxiliar en el sistema
 • Morter de reforç amb malla de fibra de vidre embeguda formant la capa d’esquerdejat que protegeix el panell aïllant.
 • Emprimació com a pont d’unió entre els morters i el revoco decoratiu.
 • Revoc decoratiu final.

Depenent del tipus de sistema a instal·lar i acabats triats, el procés d’execució podria variar tant en l’ordre d’execució com les diferents aplicacions de les capes que conformen el sistema.

Distribuïdors especialistes en SATE

Nutersa és una empresa distribuïdora especialista en solucions integrals per a la construcció, la rehabilitació i l’aïllament de façanes i cobertes.